Kancelaria Notarialna Magdalena Rodzik w Gorzowie

Dane kontaktowe

Kancelaria Notarialna
Notariusz Magdalena Rodzik


ul.Sikorskiego 8-9, II piętro
66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel.: 95 / 7380 666
Tel.: 696451756, 606744860
e-mail: notariuszrodzik@gmail.com


NIP - 5991816342

Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek od godz. 9.00 do godz. 18.00 Piątek od godz. 9.00 do godz. 16.00 Inne terminy po uzgodnieniu.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii. Musi to być jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami, bądź musi wymagać tego charakter czynności.

 

 • Zgodnie z ustawą „Prawo o notariacie” notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane.
 • Zgodnie z art 79 ustawy \"Prawo o notariacie\", Notariusz dokonuje następujących czynności:
   1. Sporządza akty notarialne, min.: umowy zbycia nieruchomości, umowa spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, pełnomocnictwa, umowy majątkowe małżeńskie

   1. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

   1. Sporządza poświadczenia, min.: poświadczenie podpisu, poświadczenie za zgodność z oryginałem

   1. Doręcza oświadczenia

   1. Spisuje protokoły

   1. Sporządza protesty weksli i czeków

   1. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

   1. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

   1. Sporządza na żądanie Strony projekty umów i oświadczeń i innych dokumentów

  1. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów


Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie, którego stawka maksymalna określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 - Dz. U. nr 148 z 2004 poz. 1564, a także pobiera należne podatki i opłaty sądowe, których wysokość zależy od przedmiotu, rodzaju i wartości umowy.